Bát canh lá Bứa đậm đà tình em

  06/03/2016

Bố tôi giờ đã ngoại 70, sức yếu nên “thực lượng” kém. Mẹ tôi là người nấu nướng khéo nhưng nhiều bữa ăn bố tôi vẫn uể oải. Những lúc như vậy tôi thường nghe mẹ nói một câu: “Ông lại thèm canh lá bứa chứ gì?” Khi ấy bố chỉ ậm ừ rồi cố ăn để vui lòng mẹ, cò