Lịch khám từ ngày 8/01-13/01/2018

  07/01/2018

LỊCH KHÁM, TƯ VẤN DINH DƯỠNG

Từ ngày 08/01/2018 – 13/01/2018

Địa chỉ:  Phòng khám – Tư vấn Dinh dưỡng, tầng 1 – Nhà A7 – VYHDP&YTCC, ngõ 1B – Tôn Thất Tùng

Thời gian khám:

Sáng:   7h45 – 12h00

Ngày

Bác sĩ khám

Điều dưỡng/Dinh dưỡng

Thứ 2

08/01/18

Sáng

ThS. Nguyễn Thùy Linh

CN. Nguyễn Thùy Ninh

Thứ 3

09/01/18

Sáng

TS. Nguyễn Quang Dũng

CN. Dương Thị Thu Hiền

Thứ 4

10/01/18

Sáng

BSCKII. Đinh Thị Kim Liên

CN. Nguyễn Thùy Ninh

Thứ 5

11/01/18

Sáng

BSNT. Phan Bích Hạnh

CN. Dương Thị Thu Hiền

Thứ 6

12/01/18

Sáng

TS. Nguyễn Thị Hương Lan

CN. Nguyễn Thùy Ninh

Thứ 7

13/01/18

Sáng

PGS.TS. Lê Thị Hương

ThS. Vũ Thị Quý

Bình luận