Địa chỉ: Viện Y học dự phòng và Y tế công cộng
Ngõ 1B - Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 043.574.7240/ Hotline:0936.22.8482

Liên hệ