THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG KHÁM TƯ VẤN DINH DƯỠNG

  07/01/2018

Kể từ ngày 8/1/2018, Phòng Khám - Tư vấn Dinh dưỡng chuyển  vào cơ sở mới tại địa chỉ phòng 101-104 A7, Viện Y học Dự phòng và Y tế công cộng - Trường Đại học Y Hà Nội.
Địa chỉ: Ngõ 1B - Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội. 

Mời quý vị xem địa chỉ theo sơ đồ dưới đây: 

 

 

 

 

Bình luận